โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมหวยมาเลย์โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมหวยมาเลย์โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมหวยมาเลย์โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมหวยมาเลย์โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมหวยมาเลย์โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมหวยมาเลย์โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมหวยมาเลย์โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย หวย เลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว

 

หน้าแรก

รายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรม

วิธีสังซื้อ

ติดต่อเรา

 

 

 

 

หลายปีที่ผ่านมา ผู้เขียนได้มีโอกาสทำงานร่วมกับเจ้ามือหวยบน เลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว ของรัฐบาล โดยรับหน้าที่ศึกษางานตามขั้นตอนต่างๆ ในการทำหวยบนดิน วิเคราะห์ระบบ เขียนและพัฒนาระบบโปรแกรมสำร็จรูปเพื่อรองรับงาน อันที่จริงแล้วโดยส่วนใหญ่เจ้ามือหวยบนดินมักจะเป็นเจ้ามือหวยใต้ดินด้วยมีการรับโพยหวยใต้ดินต่างหาก ในกรณีที่มีหวยดัง หวยล็อค หรือเลขเด็ด ที่มีคนแทงกันมาก ก็จะตัดส่วนที่แทงเข้ามามากๆ ไปส่งเจ้ามืออื่น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะมีคนแทงถูกเป็นจำนวนมาก จนไม่มีเงินจ่าย โดยดูจากช่องเสี่ยงขาดทุน และเสี่ยงรวมด้านล่าง จากภาพความเสี่ยงขาดทุนจะอยู่ที่ 1,424,648 บาท

                                

 

ตัวเลขในรูปวงรีสีแดงในภาพมุมล่างขวา (จำนวนเงิน 1,424,649บาท) เป็นตัวเลขความเสี่ยงรวมทั้งหมดในกระดานของหวยที่รับมาขณะนั้น แสดงถึงจำนวนเงินทุนสำรองเพื่อจ่ายให้ลูกค้า เป็นตัวเลขที่เจ้ามืออยากรู้มากที่สุด

 

แนวคิดในการแก้ปัญหาเดิมๆ และทัศนคติใหม่ในการทำงาน

เดิมนั้นความตั้งใจหลักที่นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาจัดการในการทำหวยเพราะต้องการตัดตัวเลขที่เกินจากเลขอั้นหรือลิมิตออกไปซื้อเจ้ามืออื่นเพื่อลดความเสี่ยงที่จะขาดทุน หากมีผู้แทงถูกจำนวนมาก ฉะนั้นเวลาทำงานผู้ใช้จึงคิดว่าควรจะเก็บไว้เท่าไหร่และตัดออกเท่าไหร่ ตามความเคยชิน เช่น 3 บน เคยเก็บไว้ 800 บาท ก็จะเก็บไว้เช่นนั้นตลอด อันที่จริงเราสามารถเก็บไว้มากกว่านี้ได้ โดยมีความเสี่ยงขาดทุนหรือต้องสำรองทุนจากการมีผู้แทงถูกหักกับยอดซื้อและเปอร์เซนต์คนเดินโพยแล้ว เท่ากันหรือน้อยกว่าด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการกระจายของเลขที่เข้ามา ถ้ามีการกระจายมาก เช่น 3 บน ลูกค้าสามารถซื้อได้ 1000 ประตู หรือ 1000 ตัวเลข หากเรานำมาคิดพร้อมกับเลขโต๊ด 3 บน ลอยบน (วิ่งบน) 2 ตัวบน ที่ลูกค้าแทงเข้ามาในคราวเดียวกันจะทำให้เราสามารถเก็บยอดซื้อได้มากและมีความเสี่ยงน้อยกว่าการทำงานแบบทั่วไป เนื่องจากเลขที่ออกจะใช้ชุดเดียวกัน

 

ตัวอย่าง สมมุติ รางวัลที่ 1 ออก 987309 เลข 3 บนที่ถูกคือ 309 เลข 2 บน ที่ถูกคือ 09 โต๊ดบนคือ 309, 390, 903, 930, 039, 093 เลขลอยบนหรือวิ่งบนคือ 3 0 9 จะสังเกตว่าเป็นเลขชุดเดียวกัน ฉะนั้นหากเรานำเลขทั้งชุดนี้มาคิดพร้อมกันได้ว่าจะตัดชุดไหนออกเท่าไหร่ ประโยชน์ที่ได้กลับทำให้เราสามารถเก็บเลขที่ลูกค้าซื้อเข้ามาได้มากว่าที่เคย ทั้งยังทราบตัวเลขความเสี่ยงอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นวิธีที่ถูก มึความปลอดภัยสูง ไม่เครียด เห็นข้อมูลครบทุกด้าน

 

ตัวอย่าง จากตารางข้างบน

ชนิด

ความเสี่ยง

3 บน

316,217

2 บน

10,279

โต๊ด

7,623

วิ่ง (ลอย)

88,461

รวม

422,580

ความเสี่ยงรวม

415,588

จะเห็นว่าเราสามารถทราบได้ทันทีว่า ความจะตัดตัวเลขหมวดใด ในที่นี้คือ 3 บน เนื่องจากมีความเสี่ยงถึง 316,217 เมื่อเข้าไปดูรายละเอียดแล้วเราจะสามารถตัดสินใจได้ทันทีว่าควรจะตัดที่ออกหรือเก็บไว้เท่าไหร่ โดยดูจากช่องความเสี่ยงของเลขแต่ละตัว (ดังภาพ)

 

จากภาพหากเราตัดลิมิตที่ 1,000 บาท (ที่เกิน 1,000 บาท ตัดออกไปซื้อเจ้ามืออื่น) โปรแกรมจะแสดงให้เห็นว่ามีความเสี่ยงขาดทุนเฉพาะเลขหมวดนี้ 259, 690 บาท ซื่งเป็นความเสี่ยงที่สูงเมื่อเทียบกับยอดซื้อที่เข้ามาก เราสามารถลดความเสี่ยงโดยเปลี่ยนลิมิตที่จะตัดออก เช่นเหลือ 750 เป็นต้น โดยทุกครั้งที่เราทดลองเปลี่ยนตัวเลขลิมิต โปรแกรมจะทำการคำนวณความเสี่ยงและตัวเลขอื่นให้เห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจ ซึ่งท่านสามารถเปลี่ยนลิมิตได้ตามความต้องการ

โปรแกรมยังมีวิธีการจัดการแบบใหม่ๆ อีกมาก หากท่านสนใจต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้เขียนตามเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ด้านล่าง

1. บันทึกรายการขายได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้แป้นบันทึกที่เป็นตัวเลขทางด้านขวาของแป้นคีย์บอร์ดเป็นหลัก (คล้ายคลึงกับการใช้เครื่องคิดเลข เหตุเพราะผู้ใช้ส่วนใหญ่มีความถนัดการใช้เครื่องคิดเลขอยู่แล้ว) หลีกเลี่ยงการใช้เมาส์ขณะทำการบันทึกรายการ มีระบบช่วยป้อนข้อมูลอัตโนมัติกับข้อมูลจำพวก กลับชุด 3 ตัว, กลับชุด 6 ตัว, เต็ง+โต๊ด, 19 หาง , กลับชุด 3 ตัว หน้า-หลัง, กลับชุด 2 ตัว บน-ล่าง, 3 บน-โต๊ด-3 ล่าง, กลับชุด 24 ตัว, กลับชุด 54 ตัว, กลับชุด 60 ตัว, กลับชุด 120 ตัว, กลับชุด 271 ตัว มีระบบตรวจสอบความถูกต้องในขณะขณะบันทึกข้อมูล

2. จัดเก็บข้อมูลทั้งหมดได้อย่างเป็นระเบียบ แยกข้อมูลเป็นหมวดหมู่ คำนวณตัวเลขอย่างรวดเร็วและแม่นยำ

3. แสดงข้อมูลทั้งหมดได้อย่างชัดเจน คำนวณค่าความเสี่ยงของแต่ละชนิด และค่าความเสียงรวมของแต่ละหมวด รวมทุกหมวด โดยหักจำนวนเงินค่าขายและค่าเปอร์เซนต์การขายแล้ว

4. กำหนดลิมิตหรืออั้นตัวเลข และตัดยอดขายในแต่ละหมวดออกได้ทุกหมวด และต้องคำนวณค่าความเสี่ยงของแต่ละหมวดที่เหลือไปพร้อมกันด้วย ทั้งนี้สามารถเปลี่ยนค่าลิมิตที่จะตัดออกได้ตามความต้องการของผู้ใช้ วิธีนี้จะทำให้เก็บยอดซื้อไว้ได้มากกว่าวิธิเดิม เนื่องจากผู้ใช้ทราบความเสี่ยงของการเกิบยอดซื้อตัวเลขใดๆ อย่างชัดเจน ลดความเครียดหรือความกังวล ตัวเลขที่ตัดออกสามารถ สั่ง Print ลงในกระดาษได้ละเอียด ชัดเจน สำหรับส่งเจ้ามืออื่น

5. สามารถกำหนดลิมิตหรืออั้นตัวเลขแต่ละตัวเป็นการเฉพาะได้ตามต้องการ ทั้งก่อนและหลังเริ่มบันทึกรายการ ตัวอย่างเช่น 3 บน เลข 000 หากต้องการเก็บไว้มากกว่าลิมิตหรือน้อยกว่าลิมิตทั่วไป ก็สามารถกำหนดได้

6. ตรวจรางวัลหลังหวยออก แสดงผล กำไร/ขาดทุน หลังหักยอดขายและเปอร์เซ็นต์คนขาย พร้อมรางวัลของเลขอั้นที่ตัดไปซื้อเจ้ามืออื่นๆ

7. รายงานผู้ที่ถูกรางวัลทั้งหมด, แยกตามลูกค้าแต่ละราย, พิมพ์รายงาน

8. โปรแกรมนี้ใช้เวลา 1 ปี ในการเขียน, ทดสอบ, พัฒนา, แก้ไข อย่างต่อเนื่อง มาเป็นเวลามากว่า 7 ปี ทำงานได้รวดเร็ว มีความสมบูรณ์ เป็นที่พอใจของผู้ใช้ทั่วไป ทำรายการคำนวณได้ถูกต้องแม่นยำ ปัจจุบันมีเวอร์ชั่นใช้กับระบบเครือข่าย ( Lan ) ติดตั้งง่าย ผู้ใช้สามารถติดตั้งเองได้ เพียงแต่กำหนดที่ตั้งของลูกข่าย โปรแกรมจะสามารถ ค้นหาและรวบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ผู้ใช้สามารถเลือกจำนวนลูกข่ายได้ตามปริมาณที่ต้องการ ทั้งนี้แล้วแต่ปริมาณงาน

 

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณธนากร 098-3946566, 081-6117011

e-mail : thaiuae@gmail.com

 

โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมหวยมาเลย์โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมหวยมาเลย์โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมหวยมาเลย์โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมหวยมาเลย์โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมหวยมาเลย์โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมหวยมาเลย์โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมหวยมาเลย์โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวยโปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมหวยมาเลย์โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมหวยมาเลย์โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมหวยมาเลย์โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมหวยมาเลย์โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมหวยมาเลย์โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมหวยมาเลย์โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมหวยมาเลย์โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวยโปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมหวยมาเลย์โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมหวยมาเลย์โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมหวยมาเลย์โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมหวยมาเลย์โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมหวยมาเลย์โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมหวยมาเลย์โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมหวยมาเลย์โปรแกรมเจ้ามือหวย โปรแกรมหวย โปรแกรมเจ้ามือหวย