โปรแกรมหวยมาเลย์ aA เป็นโปรแกรมสำหรับเจ้ามือหวยมาเลย์ ในการคัดหวยออกตามชนิดต่างๆ ที่ลูกค้าซื้อเข้ามา เช่น ชุดใหญ่, ชุดเล็ก, หรือบางครั้งอาจจะซื้อแบบเลข 3 ตัว, 2 ตัว ก็ได้ หลังจากบันทึกข้อมูลแล้ว โปรแกรมจะนำเลขที่ซื้อเข้ามาแยกตามชนิด แล้วจัดเรียงจากมากไปหาน้อย หรือน้อยไปหามาก เพื่อวิเคราห์ดูว่ายอดที่รับเข้ามามีเลขอะไรบ้าง มากน้อยเพียงใด ดวรจะเก็บไว้เท่าไหร่ เป็นต้น หวยมาเลย์นี้ หากถูกเลข A1 จะต้องจ่ายถึงบาทละ 4,000 ถึง 4,500 บาท ทำให้มีความเสี่ยงสูง หากเจ้ามือไม่มีโปรแกรมคอมฯ มาช่วยในการคัดแยกตัวเลข
   
   
 
   
 
  ควรเลือกเมนู กำหนดค่าคอมฯ อัตราจ่าย ปัดเศษ ซึ่งทำได้โดยเลือกเมนู ดังภาพข้างล่าง
 
   
 
   
 

โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมา (ดังภาพด้านซ้าย) ช่องแรกจะแสดงชนิดของเลข เช่น

 

วิ่ง (พ) หมายถึง วิ่งหลักพัน เลข 4 ตัว รางวัลที่ 1

  วิ่ง (ร) หมายถึง วิ่งหลักร้อย เลข 4 ตัว รางวัลที่ 1
  วิ่ง (ส) หมายถึง วิ่งหลักสิบ เลข 4 ตัว รางวัลที่ 1
  วิ่ง (น) หมายถึง วิ่งหลักหน่วย เลข 4 ตัว รางวัลที่ 1
   
  คู่โต๊ด หมายถึง 2 ตัวโต๊ด ท้ายรางวัลที่ 1
  กลุ่ม หมายถึง 5 ตัว คัดเป็นโต๊ด 3 ตัวท้าย รางวัลที่ 1
   
  3 ตัว หมายถึง 3 ตัว ท้าย รางวัลที่ 1
  2 ตัว หมายถึง 3 ตัว ท้าย รางวัลที่ 1
  วิ่ง หมายถึง วิ่ง(ลอย) 3 ตัวท้าย รางวัลที่ 1
  โต๊ด หมายถึง โต๊ด 3 ตัวท้ายรางวัลที่ 1
   
  ชุดใหญ่ หมายถึง 4 ตัวตรง รางวัลที่ 1, รางวัลที่ 2, รางวัลที่ 3, รางวัลที่ 4, รางวัลที่ 5
  ชุดเล็ก หมายถึง 4 ตัวตรง รางวัลที่ 1, รางวัลที่ 2, รางวัลที่ 3
  แบบ N หมายถึง 3 ตัวตรง รางวัลที่ 1, รางวัลที่ 2, รางวัลที่ 3
 

 

 

ส่วนชนิดอื่นๆ เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป

  ช่อง "จ่าย" หมายถึง เงินรางวัลที่จ่ายให้แก่ผู้ถูกรางวัลแต่ละชนิด เช่น 3 ตัว ซื้อ 1 บาท จ่าย 500 เป็นต้น
  ช่อง "ค่าคอม" หมายถึง เงินค่าคอมฯ ของผู้ส่งเลขซื้อเข้ามา โดยทั่วไป 3 ตัวบน จะให้ค่าคอม 30% ของยอดซื้อ
  ช่อง "ปัดเศษ" หมายถึง การปัดเศษของจำนวนเงินที่เกินจากลิมิตหรือเลขอั้นที่เรากำหนด (ในที่นี้กำหนดไว้ที่ 5 บาท และการกำนหนดเลขปัดเศษอย่างน้อยต้องไม่ต้ำกว่า 1 บาท) เช่น
ชนิด 3 ตัว 123 จำนวนเงินซื้อเข้ามา 501 บาท
435 จำนวนเงินซื้อเข้ามา 503 บาท
586 จำนวนเงินซื้อเข้ามา 534 บาท
หากเรากำหนดลิมิต 500 บาท 123 จำนวนเงินเกินลิมิต 1 บาท
435 จำนวนเงินเกินลิมิต 3 บาท
586 จำนวนเงินเกินลิมิต 34 บาท
หากเราสั่งพิมพ์เลขที่เกินลิมิตออกมาจะมีดังนี้
123 เกินลิมิต 1 บาท
435 เกินลิมิต 3 บาท
586 เกินลิมิต 34 บาท
การตั้งเลขปัดเศษไว้ที่ 5 บาท จะทำให้ตัวเลขที่เกินลิมิต ตั้งแต่ 5 บาทขึ้นไปถึงจะถูกพิมพ์ออกมา ในที่นี้โปรแกรมจะพิมพ์เฉพาะเลข 586 เกินลิมิต 34 บาท เท่านั้น ส่วน เลข 123 และ 435 โปรแกรมจะจัดเก็บไว้เพื่อตัดออกในครั้งต่อไปหากมีผู้ซื้อเลข 123 และ 435 เข้ามากอีก
  ตัวอย่าง ใบสั่งซื้อที่พิมพ์เลขเกินลิมิตเพื่อส่งซื้อที่อื่นจะสังเกตเห็นว่า หากไม่กำหนดปัดเศษแล้ว จะมีเลขที่มีจำนวนเงินต่ำกว่า 5 บาท ถูกพิมพ์ออกมาเป็นจำนวนหนี่ง
 
   
 
 

การแก้ไขตัวในช่องต่างๆ ทำได้โดยคลิ๊กเมาส์ที่ช่องที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเลข แล้วใช้แป้น Tab ช่วยในการเปลี่ยนไปตามช่องต่างๆ ที่ต้องการ หลังจากเปลี่ยนตัวเลขตามที่ต้องการทั้งหมดแล้ว ให้คลี๊กเมาส์ที่ เพื่อทำการปรับปรุงตัวเลขที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว โปรแกรมจะทำการแก้ไขข้อมูลและปิดหน้าต่างนี้โดยอัตโนมัติ

 
   
  หลังจากเลือกเมนูนี้แล้ว โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้ได้แก้ไข ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ชื่อผู้ใช้ เดิมคือ "PEPSI" (.ให้สังเกตภาพใบสั่งซื้อในหน้า 2 จะเห็นว่าผู้สั่งซื้อเป็นชื่อ "PEPSI" เช่นกัน) สามารถเปลี่ยน เป็นชื่ออื่นได้ตามความต้องการ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ กำหนดความยาวได้ไม่เกิน 50 ตัวอักษร
รหัสผ่าน สามารถกำหนดได้ไม่เกิน 20 ตัวอักษร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือตัวเลขก็ได้ หรือถ้าไม่ต้องการใช้ สามารถปล่อยว่างไว้ โปรแกรมจะเข้าใจว่าไม่มีรหัสผ่าน
หลังจากแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้คลิ๊กเมาส์ที่ ปุ่ม "แก้ไข" หากไม่ต้องการแก้ไขให้คลิ๊กเมาส์ที่ปุ่ม "ยกเลิก"
 
 
ลบข้อมูลงวดที่แล้ว หากมีการบันทึกข้อมูลไปบ้างแล้ว หรือต้องการยกเลิกข้อมูลงวดที่แล้วทั้งหมด เพื่อเริ่มทำงานในงวดใหม่ ให้ผู้ใช้เลือกเมนู "ลบข้อมูลงวดที่แล้ว"

 
  หลังจากเลือกเมนูนี้ โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างใหม่ออกมา เพื่อให้ผู้ใช้เลือกที่จะลบข้อมูลงวดที่แล้วหรือไม่ ดังรูป
 
 

เลือกปุ่ม (button) "ลบข้อมูล" เพื่อลบข้อมูล หากไม่ต้องการลบข้อมูลให้เลือกปุ่ม "ไม่ลบ"

 
   
 
  บันทึกข้อมูลใหม่ เพื่อให้โปรแกรมทำการประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล ทำได้โดยการเลือกเมนู หรือ
 

หลังจากเลือกเมนูนี้แล้ว โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้ทำการบันทึกข้อมูลรายการซื้อ ผู้ใช้สามารถทำการบันทึกข้อมูลซื้อใหม่ได้โดยทำงานตามขั้นตอน ดังนี้
การบันทึกข้อมูลทำได้ดังนี้ .-

 
   
  ในการบันทึกข้อมูล ผู้ใช้สามารถดูจากตารางแสดงชนิดและตัวเลขทางด้านซ้ายของหน้าต่าง เพื่อดูว่า ข้อมูลที่ต้องการคีย์ ต้องใช้ ปุ่มใดเพื่อกำหนดชนิดของข้อมูลที่จะทำการบันทึก เช่น
  ชนิดเลข 3 ตัวบน F5 ชนิดเลข 2 ตัวบน F5 อีกครั้ง
  มีเลขชุดพิเศษต่างๆ เช่น กลับชุด 3 ตัว x 6 หรือ 3 ตัว x 3, เลข 19 หาง จะใช้แทนรหัสด้วยเลข F8 หรือใช้เม้าส์คลิ๊กที่ button ด้านซ้ายมือตามชนิดที่ต้องการก็ได้ ใเลขกลับชุดบางประเภทใช้คีย์ข้อมูลกลับชุด 24 ตัว, กลับชุด 54 ตัว, กลับชุด 60 ตัว, กลับชุด 120 ตัว โดยใช้รหัส 63, 64, 65, 66 ตามลำดับ
 

เมื่อต้องการเก็บบันทึกข้อมูลทั้งหมด เข้าแฟ้มข้อมูล ให้คลิ๊กที่ button [เก็บข้อมูล]
หากต้องการยกเลิกรายการทั้งหมด ให้คลิ๊กที่ button [ยกเลิก] เป็นการยกเลิกการคีย์ข้อมูล และไม่ต้องการเก็บบันทึกข้อมูล
การบันทึกข้อมูล จะใช้ชุดแป้นตัวเลขทางด้านขวาของคีย์บอร์ดและแป้น Enter เป็นหลัก เพื่อความรวดเร็วในการบันทึกข้อมูล ควรหลีกเลี่ยงการใช้เมาส์ขณะคีย์ข้อมูล โปรแกรมมีระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เช่น 3 ตัว หากกรอกช่องเลขเพียง 2 ตัว โปรแกรมจะขึ้นข้อความว่า "ชนิดข้อมูลกับจำนวนตัวเลขไม่สอดคล้องกัน เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดข้อการบันทึกข้อมูล อาจก่อให้เกิดความเสียหายได้

  หลังจากเลือกเมนูนี้แล้ว โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้ทำการบันทึกข้อมูลรายการซื้อ ผู้ใช้สามารถทำการบันทึกข้อมูลซื้อใหม่ได้โดยทำงานตามขั้นตอน ดังนี้
การบันทึกข้อมูลทำได้ดังนี้ .- (ให้สังเกตุว่า หลังจากตั้งชื่อซองแล้ว เคอร์เซอร์สีฟ้าจะเลื่อนมาอยู่ที่ช่องชนิดโดยอัตโนมัติ (หมายเลข 1) ผู้ใช้สามารถคีย์ข้อมูลได้ทันที)
  นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกเลขชุดอื่นๆ เช่น
  9 ช่อง หมายถึง ซื้อตัวตรง =ใหญ่,เล็ก,เอ1,บี1,ซี1,เอ,บี,ซี,N
  8 ช่อง หมายถึง ซื้อตัวตรง =ใหญ่,เล็ก,เอ1,บี1,ซี1,เอ,บี,ซี
 

5 ช่อง คือ ซื้อตัวตรง =ใหญ่,เล็ก,เอ,N,เอ1

   
 
  ลูกค้าซื้อ 3 ตัวบน เลข 123 = 100 x 100 ผู้ใช้สามารถบันทึกรายการได้ ดังนี้
  [F5] [Enter] [1] [2] [3] [Enter] [1] [0] [0] [.]
 
  ผลลัพธ์ที่ได ้คือ โปรแกรมจะขึ้นข้อความที่บันทึกเป็น 2 บรรทัดเลย คือ 3 ตัวตรง 100 บาท และ โต๊ด 100 บาท
 
 

หากจำนวนเงินไม่เท่ากัน เช่น 3 ตัว 456 = 100 x 50 สามารถบรรทึกได้ ดังนี้ .-

  [4] [5 ][6] [Enter] [1] [0] [0] [.] [5] [0] < ดังภาพ >
 
  ผลลัพธ์ที่ได ้คือ โปรแกรมจะขึ้นข้อความที่บันทึกเป็น 2 บรรทัดเลย คือ 3 ตัวตรง 456 = 100 บาท และ โต๊ด = 50 บาท (ดังภาพ)
 
  หากเป็น 2 ตัว แบบกลับเลข เช่น 12 = 100 และ 21 = 100 สามารถบันทึกได้ดังนี้
 
 
  ผลลัพธ์ที่ได ้คือ โปรแกรมจะขึ้นข้อความที่บันทึกเป็น 2 บรรทัด คือ 2 ตัวตรง 12 = 100 บาท และ 2 ตัวตรง 21 = 100 บาท (ดังภาพ)
   
การบันทึกเลขกลับชุด เช่น ซึ้อ 3 ตัว 234 กลับชุด x 6 = 100
 
  ผลลัพธ์ที่ได ้คือ โปรแกรมจะขึ้นข้อความที่บันทึกเป็น 6บรรทัด คือ 3 ตัวตรง 234= 100, 324 = 100, 342 = 100, 423 = 100, 432 = 100, 243 = 100
 
  การบันทึกเลข 023 กลับชุด x 3 = 200
 
 
  ผลลัพธ์ที่ได ้คือ โปรแกรมจะขึ้นข้อความที่บันทึกเป็น 6บรรทัด คือ 3 ตัวตรง 022 = 200, 202 = 200, 220 = 200,
   
หากต้องการบันทึกเลขกลับชุด 4, 6, 12, 24 ตัว ทำได้ดังนี้ เช่น
ซื้อเลข กลับชุด ใหญ่ 1234 ตัวละ 20 และ กลับชุดเล็ก 1234 ตัวละ 10 บาท สามารถบันทึกได้ ดังนี้
  คลิ๊กเมาส์ที่ กลับชุด 24 ตัว (ดังภาพ) จะปรากฏหน้าต่างเล็กๆ ขึ้นมา
  [1234] [Enter] [20] [.] [10] [Enter] แล้วคลิ๊ก button กลับชุด 1 ครั้ง หรือ [Enter] 1 ครั้ง
 
 
   
 
   
 
   
  หมายเหตุ หากต้องการบันทึกเฉพาะ ฃุดใหญ่ ก็ไม่ต้องใส่ จุด 10 ตรงจำนวนเงิน เท่านั้นเอง
   
  ตัวอย่าง กลับชุด 54 ตัว เลข 45ตัวละ 40 บาท กระทำได้โดยกดแป้น [F9] 1 ครั้ง หรือ ใช้เมาส์คลิ๊กที่แป้น 1 ครั้ง โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้กรอกเลขกลับชุดตามที่ต้องการ
 
 
  หลังจากบันทึกข้อมูลได้จำนวนหนึ่งแล้ว ต้องการเก็บข้อมูลไว้ในแฟ้ม สามารถทำได้โดย กดแป้น [F10] 1 ครั้งหรือคลิ๊กเมาส์ที่ "เก็บข้อมูล" 1 ครั้ง จะมีหน้าต่าง Confirm Massage Diolog ขึ้นมาถามว่า "ต้องการเก็บข้อมูล?" ให้คลิ๊กเมาส์ที่ [Yes] โปรแกรมก็จะทำการเรียบเรียงข้อมูล, แยกประเภทข้อมูล, และทำการบันทึกข้อมูลลงในแฟ้มข้อมูล ตามลำดับ จากนั้นก็จะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ช่อง "กำหนดชื่อซองลูกค้า" เพื่อรองรับการบัญทึกข้อมูลซองต่อไป หากต้องการออกไปทำงานที่อื่น ให้กดแป้น [F12] หรือคลิ๊เมาส์ที่ "ยกเลิก" 1 ครั้ง โปรแกรมก็จะปิดหน้าต่างนี้เพื่อออกไปทำงานที่อื่น
 
 

 

 
  หลังจากมีการบันทึกรายการซื้อไว้แล้ว (การบันทึกรายการซื้อสามารถทำรายการได้เรื่อยๆ สลับกับการวิเคราห์ข้อมูลด้วยก็ได้ไม่จำกัด ตามความต้องการของผู้ใช้)
 
   
 
   
 
 
ชนิด
หมายถึง ชนิดของตัวเลขต่างๆ
ข้อมูล
หมายถึง จำนวนข้อมูลที่มีผู้ซื้อเข้ามา ในที่นี้ 3 ตัวบนมีจำนวนข้อมูล 396 ตัว จากทั้งหมด 1,000 ตัว จะมีประโยชน์ในการวิเคราะห์ตัวเลขว่ามีการกระจายมากน้อยเท่าใด
ยอดซื้อ
หมายถึง จำนวนเงินที่มีผู้ซื้อเข้ามาทั้งหมดแยกตามชนิดของตัวเลข
เฉลี่ย
หมายถึง เป็นค่าเฉลี่ยของ ยอดซื้อ/ข้อมูล จะแสดงถึงรายการซื้อว่ามีจำนวนมากน้อยเพียงใด
ลิมิตที่
หมายถึง ตัวเลขอั้นหรือลิมิตที่จะรับไว้
เกินลิมิต
หมายถึง ตัวเลขที่เกินเลขอั้นหรือเกินลิมิต
ตัดไปแล้ว
หมายถึง เป็นตัวเลขหลังจากตัดลิมิตไปแล้ว
คงค้าง
หมายถึง แสดงจำนวนยอดซื้อหลังจากตัดลิมิตไปแล้ว แต่มีลูกค้าซื้อเข้ามากอีก จะรอตัดในครั้งต่อไป
ซื้อสุทธิ
หมายถึง แสดงยอดที่เหลืออยู่ หลังจากตัดลิมิตไปส่งเจ้ามืออื่นแล้ว
ประมาณเสี่ยง
หมายถึง เป็นค่าการประมาณความเสี่ยงหลังจากมีการกำหนดลิมิต หากยังไม่มีการกำหนดลิมิต จะยังไม่มีการคำนวณ (จะแสดงเลข 0) เลขนี้จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ หากมีการเปลี่ยนค่าลิมิต
เสี่งขาดทุน
หมายถึง เป็นค่าการประมาณความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริง ณ ขณะนั้น เช่น ชุดใหญ่ ค่าเสี่ยงขาดทุน 599,615 บาท หมายความว่าหากออกเลขที่มีผู้ซื้อเข้ามาจำนวนเงินสูงสุด จะต้องจ่ายรางวัลหลังหักค่าคอมฯ และกำไรจากเลขอื่นที่ไม่ถูกแล้ว ทั้งนี้โดยแยกตามชนิดตัวเลข
เสี่ยงรวม
หมายถึง เป็นค่าประมาณความเสี่ยงรวมแต่ละหมวด ส่วนด้านล่างเป็นการรวมความเสี่ยงทั้งหมด หากมีผู้ถูกรางวัล
   
 
   
  การตัดลิมิตทำได้โดย คลิ๊กเมาส์ที่ button ด้านซ้ายมือ โดยเลือกชนิดที่ต้องการกำหนดลิมิต
 
   
 
   
 
  นอกจากนี้โปรแกรมหวยมาเลย์ยังสามารถทำการตรวจรางวัลเพื่อดูกำไรขาดทุน และหาเลขถูก สั่งพิมพ์รายการซื้อ ตัวเลขที่ถูก และอื่นๆ อีกมากมาย
   
 
 
สนใจโปรแกรมหวยมาเลย์ aA ต้องการทดลองใช้ ติตต่อที่ คุณธนากร โทรศัพท์ 090-9799622, 098-3946566
e-mail : thaiuae@gmail.com