เมื่อติดตั้งโปรแกรมแล้ว การทำงานไม่ต้องใส่รหัสผ่าน คลิ๊กตกลงเลย
หลังจากนั้น ควรที่จะกำหนดอัตรารางวัล ส่วนลด และ ปัดเศษ (กำหนดราคากลาง หากไม่ต้องการปัดเศษก็ให้คงไว้ที่ 1 บาท เหมือนเดิม)
ความหมายของหมวดหมู่แต่ละประเภท
จ่าย หมายถึง อัตรารางวัลที่จ่ายให้แก่ผู้ซื้แต่ละประเภท
ค่าคอม หมายถึง ค่าคอมฯ ของคนเดินขายโดยคิดเป็นเปอร์เซนต์
ปัดเศษ หมายถึง เศษที่จะถูกปัดกลับมาเก็บไว้ เมื่อเวลามีการตัดลิมิต หรือตัดเลขอั้น เช่น หากตัดลิมิตแล้วอายมีเลขที่เกินลิมิตอยู่ 1 บาท ซึ่งในอันที่จริงแล้วโปรแกรมควรปัดเศษกลับไปเก็บไว้ แทนที่จะตัดออกมา โดยทั่วไปจะกำหนดไว้ที่ 5 บาท หรือ 10 บาท หลังจากกำหนดตัวเลขเรียบร้อยแล้วให้คลิ๊กแป้น ปรับปรุง 1 ครั้ง โปรแกรมจะแก้ไขข้อมูลเดิมเป็นข้อมูลที่ สั่งแก้ไขใหม่
 
โปรแกรมแบ่งการทำงานเป็น 5 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ก่อนเริ่มทำงาน ผู้ใช้โปรแกรมจะต้องทำการลบข้อมูลของงวดที่ผ่านมา โดยเลือกเมนู ลบข้อมูลงวดที่แล้ว

ส่วนที่ 2 เริ่มทำงาน บันทึกข้อมูลรายการขายของงวดนี้ โดยเลือกเมนู บันทึกรายการซื้องวดนี้ตามภาพล่างซ้าย หรือเลือกเมนูดังภาพล่างขวา
 
เมื่อโปรแกรมแสดงหน้าต่างนี้ขึ้น จะสังเกตเห็นว่า เคอร์เซอร์จะกระพริบ (แถบสีฟ้า) จะอยู่ที่มุมขวาช่องบนสุด ซึ่งหาก มีตัวอักษรอื่นอยู่ ในที่นี้เป็นชื่อ A2 ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนชื่อได้ทันที ดังนี้ .-
การบันทึกข้อมูลทำได้ดังนี้ .-
  • เมื่อโปรแกรมแสดงหน้าต่างนี้ขึ้น จะสังเกตเห็นว่า เคอร์เซอร์จะกระพริบ (แถบสีฟ้า) จะอยู่ที่มุมขวาช่องบนสุด ซึ่งในที่นี้ มีตัวอักษร “นำชัย หน้า 1” อยู่ ซึ่งจะเป็นชื่อซองเดิมที่ได้ทำการบันทึกไปแล้ว ให้ผู้ใช้กำหนดชื่อซองใหม่ได้ทันที โดยการพิมพ์ตัวอักษรแทนที่ตัวอักษรที่แสดงอยู่ (สามารถกำหนดชื่อซองลูกค้าได้ไม่เกิน 20 ตัวอักษร) หลังจากตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วให้คลิ๊กเมาส์ที่ปุ่ม “กำหนดชื่อซองลูกค้า หรือ กดแป้น Enter 1 ครั้ง โปรแกรมจะให้บันทึกหน้าที่ของโพย ดังภาพ
  • การกำหนดชื่อซองวิธีนี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถหาโพย และตัวเลขที่ถูกรางวัลได้โดยง่าย หลังจากหวยออกแล้ว โดยการกำหนดชื่อซอง อาจใช้ตัวย่อ เช่น ลูกค้าชื่อ สมเกียรติ ส่งโพยมา 5 ใบ อาจตั้งชื่อซองว่า “เกียรติ หน้า 1”, “เกียรติ หน้า 2”, “เกียรติ หน้า 3”, “เกียรติ หน้า 4”, “เกียรติ หน้า 5” เป็นต้น
  • เมื่อตั้งชื่อซองแล้ว ในที่นี้ชื่อ นำชัย หน้า 2 ให้คลิ๊กเมาส์ที่ ปุ่ม "กำนหนดชื่อซองลูกค้า" 1 ครั้ง หรือ กดแป้น Enter ก็ได้)
    ในการบันทึกข้อมูล ผู้ใช้สามารถดูจากตารางแสดงชนิดทางด้านซ้ายของหน้าต่าง เพื่อกำหนดรหัสของข้อมูล ให้ตรงกับชนิดของข้อมูลที่จะทำการบัญทึก เช่น กำหนดชนิดของข้อมูล 3 ตัวบน โดยคลิกเมาสที่ 3 ตัวบน จะแสดงชนิดด้วยเลข 5 และจะมีเลขชุดพิเศษต่างๆ เช่น กลับชุด 3 ตัวบน x 6 จะใช้แทนรหัสด้วยเลข 56 เป็นต้น (เหตุที่ใช้รหัสแทนชนิดเลขเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้เมาส์ขณะคีย์ข้อมูล เพราะจะทำให้ล่าช้า ไม่ทันกับเหตุการณ์
  • หากสงสัยวิธีการบันทึกข้อมูล ให้ท่านคลิกที่ [ วิธีการบันทึกข้อมูล ] จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาอธิบายรายละเอียการบันทึกข้อมูล
 
ตัวอย่างในการบันทึกข้อมูล
ลูกค้าซื้อ 3 ตัวบน เลข 123 = 100 x 100 ผู้ใช้สามารถบันทึกรายการได้ ดังนี้ ให้สังเกตว่า หลังจากตั้งชื่อซองแล้ว เคอร์เซอร์สีฟ้าจะเลื่อนมาอยู่ที่ช่องชนิดโดยอัตโนมัติ (หมายเลข 1) ผู้ใช้สามารถคีย์ข้อมูลได้ทันที
การเลือกชนิดทำได้หลายวิธีดังนี้ .- เช่น ลูกค้าซื้อ บน 758 = 50 x 30
1. ใช้เมาส์คลิกดังภาพ หลังจากนั้นบันทึกตัวเลข [ 758 ] แล้ว [ Enter ] 1 ครั้ง แล้วบันทึกจำนวนเงิน [50] [.] [30] [Enter]
2. กดแป้น [ F7 ] 1 ครั้ง หรือ กด รหัสประจำชนิด คือ 7 แล้ว [ Enter ] 1 ครั้ง แล้ว บันทึกตัวเลข [ 758 ] แล้ว [ Enter ] 1 ครั้ง แล้วบันทึกจำนวนเงิน [50] [.] [30] [Enter]
ตัวอย่างต่อไป ลูกค้าซื้อ บน 28 = 100 ล่าง 28 = 100 ทำได้ ดังนี้
ผลลัพธ์
หากลูกค้าซื้อ ล่าง 28 = 30 และ ล่าง 82 = 20 บันทึก ดังนี้
และคลิกเมาส์เลือก หน้า - หลัง
พวกเลขกลับชุด เช่น ชุดหน้า, ชุดบน, ชุดล่าง ก็ใช้เมาส์คลิกที่เลชกลับชุดตามที่ต้องการ เช่น
ชุดบน(กลับชุด 3 ตัวบน) 123 = 20 ในที่นี้หมายถึง ซื้อ ตัวละ 20 บาท กลับได้ 6 ชุด แสดงว่าเป็นเงินรวม 120 บาท
 
ให้สังเกตว่า โปรแกรมจะขึ้นบรรทัดใหม่ให้ และใส่ข้อความตรงช่องชนิด เป็นชนิดที่บันทึกไปบรรทัดที่แล้วตลอด เพื่อความรวดเร็วในการบันทึก และโปรแกรมยังสามารถบันทึกแบบหลายชนิดแต่เลขเดียวกัน เช่น บน-โต๊ด-ล่าง,
โต๊ดหน้า-โต๊ดหลัง, 3 ตัวหน้า-3 ตัวหลัง ฯลฯ โดยใช้แป้น
หรือกดคีย์ [F9 ] 1 ครั้ง จะปรากฎหน้าต่างทางด้านขวาผู้บันทึกสามารถบันทึกเลขที่ลูกค้าซื้อและจำนวนเงินตามชนิดที่ต้องการ โดยหากมีหลายรายการ ก็สามารถบันทึกได้เพราะหน้าต่างจะยังเปิดอยู่ตลอด หลังจาก [Enter] แล้ว เคอร์เซอร์จะเลื่อนมาทีช่องเลข เสมอ
 

การบันทึกเลข 789 แบ่งเป็น 3 ตัวบน 20, โต๊ด = 30, 3 ตัวล่าง = 10

การบันทึกเลข 456 แบ่งเป็น 3 ตัวหน้า = 20, โต๊ดหน้า = 30, 3 ตัวบน 40, โต๊ด = 50, 3 ตัวล่าง = 60
 
หากต้องการลบข้อมูลบรรทัดที่พิมพ์ผิดให้คลิกเมาส์ที่ [ ลบข้อมูล ]
หลังจากบันทึกข้อมูลได้จำนวนหนึ่งแล้ว ต้องการเก็บข้อมูลไว้ในแฟ้ม สามารถทำได้โดย กดแป้น [F10] 1 ครั้งหรือคลิ๊กเมาส์ที่ "เก็บข้อมูล" 1 ครั้ง จะมีหน้าต่าง Cpnfirn Massage Diolog ขึ้นมาถามว่า "ต้องการเก็บข้อมูล?" ให้คลิ๊กเมาส์ที่ [Yes] โปรแกรมก็จะทำการเรียบเรียงข้อมูล, แยกประเภทข้อมูล, และทำการบันทึกข้อมูลลงในแฟ้มข้อมูล ตามลำดับ จากนั้นก็จะเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ช่อง "กำหนดชื่อซองลูกค้า" เพื่อรองรับการบัญทึกข้อมูลซองต่อไป หากต้องการออกไปทำงานที่อื่น ให้กดแป้น [F12] หรือคลิ๊เมาส์ที่ "ยกเลิก" 1 ครั้ง โปรแกรมก็จะปิดหน้าต่างนี้เพื่อออกไปทำงานที่อื่น
การวิเคราะห์ข้อมูลซื้อขายที่บันทึกไว้แล้ว
เลือกเมนู "วิเคราะห์รายการขายทั้งหมด" จะปรากฎหน้าต่างใหม่ขึ้นมา
ตัวเลขสีแดงบรรทัดล่างสุดจะแสดงความเสียงขาดทุน หากเลขที่ออกรางวัลตรงกับเลขที่มีการขายสูงสุดทุกหมวด ตามความเป็นจริง ณ ขณะนั้น
เช่น หากมีผู้ซื้อเลข 3 บน หรือ 3 ตัวตรง 678 จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,000 บาท โปรแกรมจะทำการเปรียบกับ 2 บน เลข 78 และเลขวิ่ง 6, 7, 8 ในคราวเดียวกัน แล้วทำการเปรียบเทียบตัวเลขทั้งหมด มาหักกับเงินที่ขายได้ และตัด เปอร์เซ็นต์คนขายออกไป คุณกับอัตราจ่ายเงินรางวัล เป็นต้น วิธีคิดแบบนี้ยังไม่มีในโปรแกรมที่ขายอยู่ในท้องตลาด
ส่วนที่ 3 ตัดลิมิตหรืออั้นตัวเลขเพื่อลดความเสี่ยงลง หลังจากวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้ว สามารถตัดตัวเลขส่วนเกินเพื่ออั้นเลข การทำเช่นจะทำให้ความเสี่ยงขาดทุนลดลง สามารถดูตัวเลขได้ตลอดทุกชนิดที่มีการซื้อขาย
จากภาพข้างบน จะเห็นว่า กำหนดลิมิตที่ 100 หมายถึงเลขที่เกิน 100 ให้ตัดออกมา ทั้งหมด ประกอบกับเลขบางตัวในตาราง เป็นเลขที่เรากำหนดไว้ต่างหาก เช่น 968 อั้นที่ 60 บาท 456 อั้นที่ 50 325 อั้นที่ 60 เป็นต้น พอมาดูยอดที่ตัดออกมา จะเป็นดังภาพขวามือ
120 ลิมิต (อั้นที่) 50 และเลข 968 ลิมิต (อั้นที่) 60
 
ส่วนที่เหลือเก็บไว้ตัวละ 100 บาท ตามลิมิตที่ตั้งไว้ เมื่อเราสั่งพิมพ์ลิมิต จะได้รายการดังภาพ
ส่วนที่ 4 ตรวจรางวัล โปรแกรมจะทำการตรวจหาผู้ถูกรางวัลทั้ง หักจำนวนเงินที่ตัดออกไปซื้อเจ้ามือหวยรายอื่น รายงานผลกำไรขาดทุน ทุกรายการ
ส่วนที่ 5 รายงานผู้ถูกรางวัล ท่านสามารถตรวจหาผู้ถูกรางวัลตามชื่อซองที่ซื้อเข้ามาได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว และสั่งพิมพ์รายงานได้หลายรูปแบบ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณธนากร 090-9799622
e-mail : thaiuae@gmail.com